HuidZorg, de specialisten op het gebied van oedeemtherapie

Welkom bij HuidZorg Huid- en Oedeemtherapie

Bent u op zoek naar een Huid- en Oedeemtherapeut? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Huidzorg Huid- en Oedeemtherapie kunt u terecht voor huidverbetering en het behandelen van o.a. oedeem, acne, littekens en overbeharing. Elke patiënt is gebaat bij een snelle, persoonlijke en doeltreffende behandeling. Dit is wat HuidZorg biedt. U vindt ons in (para-)medische centra in: Bemmel, Boxmeer, Elst en Zevenaar.

Oedeemtherapie

Wat is Oedeemtherapie?

67250_nl_editor photo21Oedeemtherapie is een ruim begrip voor therapie ter bestrijding van vochtophopingen in de huid, die op verschillende manieren kunnen ontstaan. Zo spreekt men van lymfoedeem wanneer de vochtophoping wordt veroorzaakt door het falen van het lymfvatsysteem.

Indien de oorzaak is gelegen in het slecht functioneren van de aderen of wel veneuze systeem dan spreekt men van veneus-oedeem. lymfoedeem en veneus oedeem kunnen ook gezamenlijk optreden. In de navolgende tekst zal wat meer over lymf-oedeem en veneus-oedeem worden uitgelegd.

Lymfoedeem

LymftapingVochtophopingen, ook wel oedeem genoemd, in armen of benen kunnen na een operatie of ongeval ontstaan doordat lymfvaten beschadigd zijn. Dit secundair (lymf)oedeem kan ook optreden na het verwijderen van een tumor, bijvoorbeeld in een arm na borstamputatie of door bestraling. Tevens kan lymfoedeem ook ontstaan zonder bekende oorzaak door aanleg waarbij reeds bij de geboorte een minder goed functionerend lymfvatsysteem is aangelegd (primair lymfoedeem).

Het kan zijn dat dit lymfvatsysteem jaren goed functioneert en plotseling – door bijvoorbeeld overbelasting, stress of na een beschadiging van buitenaf – niet meer goed de lymfstroom aankan en waardoor een ophoping van lymfoedeem optreedt. De hierdoor ontstane gezwollen lichaamsdelen kunnen belastend, storend en pijnlijk zijn voor de patiënt.

LittekentapingDe huidtherapeut kan door middel van massage in de vorm van manuele lymfdrainage zorgen voor een betere afvoer van het lymfvocht. Als aanvulling op de manuele lymfdrainage is er een nieuwe techniek; lymftaping. Hierbij worden dunne strookjes speciale tape dusdanig op de huid geplakt dat de afvoer van het lymfvocht beter gaat. Bij een aantal patiënten kan het tevens nodig zijn om tijdens de therapie te zwachtelen (bandageren) en later een elastische kous aan te meten ter voorkoming van hernieuwde vochtophoping.

Veneus oedeem

LymftapingIndien klachten aan de benen optreden zoals het optreden van spataderen, vochtophoping rondom de enkels die in de loop van de dag toeneemt (te zien aan afknellende kousjes) en / of rusteloze benen na enige tijd staan, “restless legs”, kan er sprake zijn van een functieverstoring van het veneuze systeem (aderen).

De huidtherapeut zal aan de hand van een uitgebreide anamnese, inspectie en palpatie de patiënt adviseren over de te volgen behandeling en tevens praktische preventieve tips geven. Daarnaast kan de huidtherapeut therapeutisch elastische kousen aanmeten.

Bij ernstiger klachten zal de huidtherapeut een patiënt terugverwijzen naar de huisarts voor een mogelijke doorverwijziging naar een dermatoloog / fleboloog. Mogelijk zal dan een vaatonderzoek gedaan worden. Dit – niet pijnlijke – onderzoek zal uitwijzen of een vaatoperatie noodzakelijk is of dat het dragen van elastische kousen voldoende is. Ook na een vaatoperatie zullen een tijd lang elastische kousen gedragen dienen te worden.

De meest uitgevoerde behandeling: integrale Oedeemtherapie

HuidZorg op RTL4 Altijd JongEffectief, doelmatig, patiëntvriendelijk en kostenbesparend. Dat zijn de trefwoorden voor de integrale oedeembehandeling door de huidtherapeut. Deze behandeling richt zich op vermindering en stabilisering van oedeem. Met manuele lymfdrainage, oedeem- en fibrosegrepen, ambulant compressietherapie of lymf-taping zorgt de huidtherapeut voor vochtafvoer.

Door de vochtafvoer vermindert de pijn en geneest de wond sneller.Na stimulering van de vochtafvoer volgt het zwachtelen van de behandelde ledematen en eventueel het aan meten van een therapeutische elastische kous.

Om de vooruitgang te kunnen bepalen, wordt de omvang van het oedeem regelmatig gemeten.

De huidtherapeut geeft de patiënt ook adviezen voor de huidverzorging thuis.

Meerwaarde integrale oedeemtherapie door HUIDZORG.

Aangezien er ook een fysiotherapeut actief is binnen de HUIDZORG-praktijk staat deze, indien nodig, met raad en daad de huidtherapeuten terzijde. Hiermee combineren we de kennis en vaardigheden van de huidtherapeut samen met die van de fysiotherapeut.

Dit geeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van oedeemtherapie uitgevoerd door een allen fysiotherapeut of door enkel een huidtherapeut.

Lymf Taping

LymftapingEen welkome aanvulling op de behandeling van lymfoedeem en zenuwpijn.
Het is geen wondermiddel, maar Lymf Taping, als onderdeel van het Medical Taping Concept (MTC), kan een goede aanvulling zijn op bestaande therapieën voor lymfoedeem of zenuwpijn. Fibrotisch weefsel (bindweefsel) wordt aanmerkelijk zachter, en zelfs verschrompeld littekenweefsel (na bestraling) verbetert onder invloed van taping. Heb je baat bij Lymf Taping, dan kun je zelf (of je partner) leren hoe deze te plakken. Op die manier wordt je minder afhankelijk van therapeuten en dat alleen al is een heerlijk gevoel.

Lymftaping beenLymfoedeem is een ophoping van lymfvocht door een gebrekkige afvoer, of door een (te) grote aanvoer. Het kan ontstaan als de lymfklieren in het okselgebied zijn verwijderd en de resterende lymfevaten onvoldoende in staat zijn het lymfevocht in de arm af te voeren. Je herkent het door een gezwollen of zwaar aanvoelende arm. Het oedeem kan zich ook manifesteren op de borstkast of in het littekengebied. Het kan een pijnlijk, tintelend of gespannen gevoel geven. Lymfoedeem kan na vele jaren nog ontstaan. Bestralingen kunnen het oedeem verergeren.

Lymf Taping is een bijzonder toepassing van het Medical Taping Concept met behulp van een speciale elastische tape. De tape wordt “onder spanning”aangebracht, op een gerekte huid, waardoor de tape de huid als het ware “lift”; de bovenste huidlaag wordt iets “opgetild” en door de beweging die je maakt, ook nog iets gerekt. Het gevolg hiervan is, dat de ruimte tussen de eerste en de tweede huidlaag, waarin zich haarvaartjes bevinden, groter wordt. Dit leidt tot een betere doorbloeding en daarmee tot een betere afvoer van de afvalstoffen (aanwezig in lymfevocht). Hierdoor vermindert het oedeem, terwijl door de liftende werking van de tape de druk op de zenuwuiteinden afneemt, waardoor ook zenuwpijn vermindert. Door de grotere ruimte tussen de huidlagen wordt het fibrotisch weefsel losser van structuur daardoor kunnen de kleine lymfvaatjes het vocht beter opnemen en afvoeren. Het grootste gedeelte van het vocht wordt via de huid afgevoerd. Tachtig procent van de lymfebanen liggen in de huid. Het is dus belangrijk deze te stimuleren om meer lymfevocht af te voeren.

Lymftaping armEen andere werking van de tape is sturen en stimuleren: Het oedeem heeft de eigenschap om zich langs de aangebrachte tape te verplaatsen. Door de speciale wijze van aanbrengen stimuleer je de verplaatsing van het oedeem in de richting van de lymfknopen die nog wèl functioneren. Dus daarheen, waar we het graag willen hebben. Omdat de tape een aantal dagen kan blijven zitten, ook tijdens het douchen, is er gedurende die tijd dus sprake van een 24-uurs behandeling!

Lymfoedeem komt vaak voor in de arm aan de kant waar een borstoperatie heeft plaatsgevonden. Meestal is dat na een okselkliertoilet en bestraling. Maar lymfoedeem of zenuwpijn kunnen zich ook voordoen in de thoraxwand (de borstkas), het schoudergebied, of op en rond het litteken.

Bij een borstsparende operatie kan lymfevocht zich eveneens in de borst ophopen. Bij oedeem in een arm zijn de behandelingsmogelijkheden duidelijk: manuele lymfedrainage, bandageren (compressiezwachtelen) en dan, als de arm stabiel is, eventueel een therapeutische elastische kous. Bovendien is de afvoer van lymfvocht beïnvloedbaar door oefeningen en bepaalde houdingen zoals ondersteunen of hoger legger van de arm. Op andere plaatsen dan de borstkas ligt de behandeling minder voor de hand. Daar is, naast lymfedrainage nu ook Lymf Taping mogelijk. Zoals uit ervaringen van lotgenoten blijkt, zijn hiermee de laatste jaren goede resultaten bereikt.

Lymftaping armIn principe kunnen alle fysiotherapeuten en huidtherapeute taping toepassen, maar niet iedere therapeut is deskundig op dit gebied. Daarbij is het steeds opnieuw zoeken naar de juiste wijze van tapen; iedere patiënt is anders, dus ook de toepassing van de tape.

De huidtherapeuten zijn georganiseerd in de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Om Lymf Taping te mogen toepassen, moeten deze therapeuten een speciale cursus hebben gevolgd. Klik op plaatje linksonder voor meer info.

Qualified medical taping specialist

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting behandeltechnieken;

 • Massagetechnieken om het vocht af te voeren (lymfdrainage)
 • Massagetechnieken om de doorbloeding te verbeteren en het weefsel soepeler te maken
 • Compressietherapie
 • Aanmeten van therapeutisch elastische kousen
 • Beweeg- en ademhalingsoefeningen
 • Lymftaping
 • Leveren van speciale huidvriendelijke hulpmiddelen zoals lymfepads en drukhemden

Waarom voor nazorg naar HuidZorg Huid- en Oedeemtherapie?

 • HBO opgeleide oedeemtherapeuten
 • Jarenlange ervaring op het gebied van oedeemtherapie en littekentherapie
 • Wetenschappelijk onderbouwde behandelingen
 • Unieke samenwerking met fysiotherapeuten
 • Persoonlijk, betrouwbaar en uw hulpvraag staat altijd centraal
 • Aandacht voor de huidzorg ter preventie van wondroos
 • Vele bij- en nascholingen gevolgd op het gebied van oedeem
 • Lage drempel om contact te leggen: via mail/telefoon/website
 • Spelen een actieve rol in de oncologienetwerken in onze omgeving

Blijf niet lopen met klachten of vragen maar neem contact met ons op en laat ons je vertellen wat er aan de klachten gedaan kan worden!